Blog

Lek protiv bola samo po receptu neurologa

Lek protiv bola samo po receptu neurologa

Trenutno se u Srbiji lekovi protiv neuropatskog bola uvode u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili psihijatra što pacijentima otežava put do leka. Zbog toga bi bilo dobro da i onkolozi, endokrinolozi, fizijatri i anesteziolozi koji leče pacijente sa neuropatskim bolom takođe mogu da predlože uvođenje leka protiv neuropatskog bola. (više…)