Blog

Na svaka četiri meseca nova zarazna bolest

Na svaka četiri meseca nova zarazna bolest

Da li ste znali šta nas okružuje i kolio to utiće na naše zdravlje. UN upozoravaju da se po jedna nova zarazna bolest kod ljudi pojavi u svaka četiri meseca. Porast bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, akumulacija toksičnih materija u usevima zbog suše i visokih temperatura, neke su od najvećih pretnji za životnu sredinu, objavila je danas Agencija UN za zaštitu životne sredine. (više…)

Lek protiv bola samo po receptu neurologa

Lek protiv bola samo po receptu neurologa

Trenutno se u Srbiji lekovi protiv neuropatskog bola uvode u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili psihijatra što pacijentima otežava put do leka. Zbog toga bi bilo dobro da i onkolozi, endokrinolozi, fizijatri i anesteziolozi koji leče pacijente sa neuropatskim bolom takođe mogu da predlože uvođenje leka protiv neuropatskog bola. (više…)