Da li treba pustiti dete da se osamostali što ranije?