Zdravlje žena

Pozitivne misli uslov sreće

Sreća je osećanje kojem svi stremimo, ali i pored toga, mnogi ga nikad ne dostignu. Zašto? Razlog je delimično u pogrešnom uverenju da naše mentalno blagostanje zavisi od drugih ljudi ili da je sreća rezervisana samo za privilegove. Istina je, ipak, da niko ne može da nas usreći, osim nas samih. Ili, kao što kažu veoma stručne osobe: Istinska sreća dolazi iznutra. Ako razmišljate pozitivno i ako ste zadovoljni sami sobom, lakše ćete savladati nervozu i pritisak svakodnevice, a [...]

Promoteri imuniteta

Ispitivanja Udruženja za istraživanje raka „Cancer Research UK“ u svojoj studiji i izrađenog sveobuhvatnog pregleda delovanja i svojstva medicinskih gljiva dokazuju da je mešavina polisaharida dobijena od njih najbolja za podsticanje reakcije imuniteta. Ovi polisaharidi povećavaju broj i dejstvo limfocita