Zegin veleprodaja

Vaša veleprodaja


Delatnostzegin objekt

Osnovna delatnost Zegin veleprodaje obuhvata unutrašnju i spoljnu trgovinu:

  • lekovima,
  • para-lekovima;
  • medicinskim sredstvima;
  • dijetetskim, makrobiotičkim i kozmetičkim proizvodima.

Zegin Veleprodaja je direktan uvoznik lekova

U okviru kompanije funkcioniše registar sektor za nove proizvode. Ovaj sektor je nadležan za registraciju lekova i njihovo promovisanje u Republici Makedoniji.

Takođe, ista usluga je dostupna za potrebe naših partnera. Zahtev za registraciju vrši se od strane Agencije za lekove pri Ministarstvu zdravlja Republike Makedonije.

Kompanija je jedna od najvećih i najuspešnijih prodavca na veliko, lekova u Republici Makedoniji, sa najboljom infrastrukturom i najširom distributivnom mrežom.

Uspešno ostvareni ciljevi

Tokom 27 godina svog postojanja ZEGIN grupacija postala je lider na makedonskom tržištu i globalna kompanija sa udelom na tržištu od 60%. Sarađujemo sa apotekama u celoj zemlji, sa kliničkim centrima i opštim bolnicama.

Zegin veleprodaja radi za vas

Zegin proizvodi za Vaš miran san

Zegin veleprodaja - bio sereine nocna
Zegin veleprodaja - bio sereine noćna za vaš miran san