PharmaVital

PharmaVital
  • GmbH
  • brend


pharmavitalPharmaVital je rezultat desetogodišnjeg iskustva službe za korisnike. Počevši kao dobavljač farmaceutskih proizvoda u ljekarnama i bolnicama u drugim evropskim zemljama, PharmaVital osnovana je 2009. godine, ljekovitog i vitalni resursi, sa sedištem u Njemačkoj, proizvodi.

PharmaVital proizvodi